Perutxo Llibres
perutxo2@perutxo.com
           la llibreria de l'Hospitalet

 

 

 

 

PRIVACY

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

(Política de Privacitat conforme a l'article 13 del Decret legislatiu –D.Lgs.-196/2003 de la legislació de l'Estat italià)

Li informem que les dades que facilitarà en el present lloc web al moment d'emplenar el "formulari de contacte" (o formulari o formulari email) seran tractades de conformitat amb les disposicions del Decret Legislatiu italià 196/2003 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (Codi en matèria de protecció de dades personals). 
El “formulari de contacte” disponible al lloc web permet als usuaris del lloc posar-se en contacte amb el titular del lloc web enviant un email mitjançant el formulari de contacte.
Aquesta informació correspon a les dades personals enviades per l'usuari en el moment d'emplenar el formulari contacte.
Li informem del fet que les dades que vostè faciliti voluntàriament mitjançant el formulari s’enviaran en un correu electrònic que és possible que s’emmagatzemi al sistema de correu electrònic del titular del lloc web.
Les dades no es desaran ni s’emmagatzemaran en altres suports ni dispositius; tampoc no s’emmagatzemaran altres dades provinents de la seva navegació pel lloc web.

 

1. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les finalitats del tractament de les seves dades personals són les següents:

Les dades que ens enviï podran ser utilitzades per posar-nos en contacte amb vostè amb la finalitat d’atendre les sol·licituds que vostè pugui enviar-nos a través del formulari online.

 

2. NATURA DE LES DADES TRACTADES I MODALITATS DE TRACTAMENT

a. Les dades personals tractades seran exclusivament les dades comuns estrictament necessàries i penitents a les finalitats esmentades a l'anterior punt 1.

b. El tractament de les dades personals facilitades es realitza mitjançant les operacions o del conjunt d'operacions indicades a l'article 4 paràgraf 1 lletra. a) D. Lgs. italià 196/2003.

c. El tractament el realitza directament l’organització del Titular del lloc web.

 

3. NATURA DEL PROPORCIONAMENT DE LES DADES PERSONALS I CONSEQÜÈNCIES DE LA SEVA NEGATIVA

Recordi que no està obligat a proporcionar al titular del lloc web les seves dades personals per mitjà del formulari contacte.
El fet de facilitar les seves dades a través del formulari contacte és opcional.

No obstant, el fet de negar-se a facilitar les dades per als fins recollits a l'art. 1 determinarà la impossibilitat de posar-se en contacte amb el titular del lloc web a través del formulari contacte.

 

4. CONTROLADOR DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (ENCARREGAT DEL TRACTAMENT)

Les dades personals compilades mitjançant el formulari de contacte seran enviades per correu electrònic al titular gestor del present lloc web, que és l’encarregat del tractament.

 

5. DRETS DE L’INTERESSAT

Recordi que en tot moment vostè podrà exercir els drets que li són atorgats per l'art. 7 del Decret Legislatiu 196/2003 que reproduïm a continuació, posant-se en contacte amb el titular del lloc web per mitjà del formulari de contacte.

 

Art 7. del Decret Legislatiu italià 196/2003

Diritto di accesso ai Dati Personali ed altri diritti (Dret d'accés a les dades personals i altres drets)

1. L'interessat té dret a obtenir confirmació de l'existència de dades personals que li concerneixin, encara que no estiguin registrats encara, així com la seva comunicació de manera entenedora.

2. L'interessat té dret a obtenir la següent informació:

a) L'origen de les dades personals;

b) Les finalitats i modalitats del tractament de les dades;

c) La lògica aplicada en cas de tractament efectuat amb l'ajuda d’eines electròniques;

d) Les dades personals del responsable del representant, dels qui processen les dades i del representant designat conforme a l'article 5, paràgraf 2;

e) Els subjectes o categories de subjectes als quals les dades personals poden ser comunicats o al coneixement del qual poden arribar, en qualitat de representant designat en el territori de l'Estat italià, de responsable(s) de tractament o de persona(es) a càrrec del procés.

 

3. L'interessat té el dret d'obtenir:

a) Actualització, rectificació o bé, si li interessa, integració de les dades;

b) Cancel·lació, transformació a forma anònima o bloqueig de les dades tractades infringint la llei, inclosos les dades la conservació de les quals no sigui necessària per als fins per als quals les dades han estat compilades o successivament tractates;

c) Certificació del fet que les operacions a les quals es refereixen els apartats a) i b) han estat notificades, així com el seus continguts, a les entitats o persones als quals les dates hagin estat comunicades o difoses, exceptuant el cas en què aquest compliment sigui impossible o comporti un ús de recursos manifestament desproporcionat respecte al dret tutelat.

4. L'interessat té dret a oposar-se en tot o en part:

a) Per motius legítims al tractament de dades personals que li concerneixin a més de ser pertinents a les finalitats de la seva recopilació;

b) Al tractament de dades personals que li concerneixin, quan aquest tractament és per enviar material publicitari o de venda directa o per participar en estudis de mercat o de comunicació comercial.

 

6. DURADA DEL TRACTAMENT

El tractament tindrà una durada no superior a la necessària per a les finalitats per les quals les dades han estat recollides.

 

Top